Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.09.2013 21:09 - Святият Хълм на Бог
Автор: rozasaronova888 Категория: Други   
Прочетен: 482 Коментари: 0 Гласове:
0  Ким Клемент  (Текстът е свален от видеопроповед)    Искаш ли нещо ново? Искаш ли нещо свежо? Искаш ли да преживееш нещо истинско, както никога до сега?    Нека ти кажа нещо. Когато доведеш пророк в къщата си, той няма да се занимава с настоящето, а ще отиде далеч в бъдещето. Той ще „издърпа” това, което е в бъдещето, довеждайки го в настоящето, за да те извади от твоята немощ, от това, което ти пречи да видиш голямата картина. Има голяма картина! Има милиони хора, които не са като мен и теб. Не са вкусили Господ Бог Всемогъщия. Не познават добротата на Исус. Но ако погледнеш през очите на помазанието и славата на Бог в Христа Исуса, ще бъдеш способен и ще спечелиш всеки за Него. Вярваш ли в това? Ако вярваш, издигни гласа си и Му отдай слава. Знаеш ли, че Исус Христос е Лъвът от Юда? Той е Лъвът от Юдовото племе. Когато Го издигаш, Божията сила те докосва и събаря всяка тъмнина, а вълкът се страхува от рева на Лъва. Когато издигнеш гласа си и започнеш да Го хвалиш, знаеш ли какво става? Звукът на Лъва от Юдовото племе започва да излиза от теб. И вълкът изчезва.    Аз съм някъде в бъдещето и изглеждам много по-добре от сега. Аз ти казвам днес, че си някъде в бъдещето, в центъра на Божия план и изглеждаш много по-добре от сега. Колко от вас знаят, че другата година ще изглеждат по-добре от тази? Колко от вас знаят, че следващата година ще са по-богати от тази? По този начин ние противоречим на силите на тъмнината – като пророкуваме и казваме тези думи. Хайде всички: „Аз съм някъде в бъдещето и изглеждам много по-добре от сега.”    Ако знаеш какво е в бъдещето, извикай с радост. Отклонявам погледа ти от твоята болест, от страха ти, от несигурността ти. Ако погледнеш в бъдещето, ще разбереш, че Бог те е призовал да бъдеш нещо велико. Аз съм някъде в бъдещето и изглеждам много по-добре от сега. Извикайте Алилуя!    Сатана винаги очаква да реагираме по един и същи начин. Когато ни представя нещо, той очаква човешки отговор, а не Божествен. Така че, когато имаш проблем с парите и даваш, ти се съпротивяваш чрез духа на противоречието. Когато врагът предполага, че би трябвало да мизерстваш, когато докара болест върху тялото ти, а ти хвалиш Господа въпреки това, ти навлизаш в дух на противоречие. Кажи на дявола: „Това, което очакваш от мен да направя, няма да го направя.”    Радостта не се основава на случки или на обстоятелства. Нашата радост е основана на нещо, което е вкоренено в нас от Божието царство, в което сме влезли, защото Божието царство е мир, правда и радост в Святия Дух. Това е правилно. Това е, което ти е нужно и ти си вътре в него. То не е нещо, което трябва да дойде върху теб. То е вече вътре в теб. Отивайки при Самуил, Саул не знаеше, че щеше да стане водач на Израел. И когато той занесе финансите на пророка, беше само, защото искаше да знае, къде са магаретата на баща му. Ние го наричаме „магарешки манталитет”. Има много хора, които имат този начин на мислене. „Искам да отида до Бог, за да ми помогне в това, с което се боря сега.” Това не е да живееш победоносен живот. Ние притежаваме силата, привилегията да ходим в завет с Исус, споделяйки същата победа, същата сила и същото помазание, което имаше Той, когато ходеше по земята – според мярата, която е била определена на всеки от нас.    Когато Бог ти говори, Той ще пренебрегне настоящето ти. Знам, че това е шок за някои. „Наистина искам да знам, Ким, да ли ще успея с този брак”... „Аз искам да знам, дали ще имам пари следващата седмица”... „Може би Бог ще ти говори за това”... Не, няма! Той ще подмине това, което не е важно за Него и ще говори за онова, което е важно за Него. Ние го наричаме „духът на бъдещето”. Духът на бъдещето е процесът на преобразяването, за който Павел говори в Римляни 12 глава. Заповедта, дадена ни от апостола, „преобразявайте се чрез обновяването на ума си”. Умовете са най-големият ни враг, защото когато Бог каже нещо, умът ти започва да спори, заявявайки: „Просто е невъзможно Бог да ми говори по този начин.”    Преобразяването, за което говорим, е гръцката дума „метаморфоси”. „Метаморфоси” означава да се промениш в светлината, която още не е. Способността, вероятността и потенциалът да бъдеш това, което Бог те е призовал да бъдеш, е налице. Проблемът е в преобразяването. Ние не можем да се променим, освен ако не си променим ума. Когато Бог ти говори, не е задължително да се изпълни. Не говоря за Библията. Библията се изпълнява, пророците – също. Това е Божието Слово. Имам предвид, когато Бог ти каже лично: „След четири години ще бъдеш билионер.” Повечето хора ще се дръпнат – 20 години история на бедност. Така позволяват на миналото да определя бъдещето им.    Сатана винаги напомня за миналото. Бог винаги напомня за бъдещето. Хвани това малко нещо. То е всичко, което има значение днес. Бог никога не ни напомня за миналото. Ако Той го направи, това ще е, защото живееш в него. Бог винаги напомня за бъдещето.    Нека споделя случай с един човек от Писанието. Отворете си Библиите на Битие. Може би знаеш доста от тези неща, но Бог ти казва: „Това, което си преживял до сега, не може да се сравни с онова, което ще преживееш през следващия сезон.” Хората го наричат „нереално”. Те казват: „Ако не живеем ден за ден, ще живеем в нереален свят на празна надежда.” Бог създава неща, за да ни даде бъдеще и надежда, за да живеем. Ако не си в постоянен дух на надежда, няма да оцелееш. Не ме интересува дали имаш цялата вяра на света. Ако нямаш надежда, няма да живееш.    Моето служение е да пророкувам индивидуално. Не вярвам, че има лично пророчество. Не вярвам, че пророчеството е предназначено само за една личност. Ако пророкувам на този човек, това не е само за него. То е за внуците му, за неговите наследници. Бог не пророкува само на един човек, за да бъде той щастлив. Той пророкува на човек, за да излезе група, от която – нация, а от нацията - племена. Когато Яков напусна дома си, беше бъркотия. Яков по плът беше невероятен измамник. И когато отиде на мястото, за което ще прочетем след малко, той всъщност беше без надежда.    Факт е, че Яков нямаше какво да даде на Бог, а въз основа на настоящата ситуация и обстоятелства, Бог нямаше причина да му даде Слово. Обичам това у Бога. Исус и великите хора никога не споделят тайните на Бога с хора, които са познати на Него. Исус не отиде в храма да сподели великата тайна за поклонението от Йоан 4 глава. Исус отиде при прелюбодейка и сподели с нея великата тайна за поклонението, която все още не можем да я активираме в нашите събирания: „Истинските поклонници ще се покланят в дух и истина.” Няма да се покланяме на тази планина. Няма да се покланяме в Йерусалим. Исус сподели това с една блудница, прелюбодейка.    Когато Даниил получи откровението за съня, той не го сподели с евреин, а отиде при вавилонския цар и каза на него тайната, която ние днес виждаме и следваме. Вавилонският цар го направи принц. Бог не гледа сегашното ти състояние на страхове, за да ти говори. Някой може да си мисли: „Защо Господ говори на този човек? Той не е плащал десятъци отдавна. И го видях в бар онзи ден.” Не казвам, че това е правилно, а че Бог не се интересува къде са. Господ казва: „Словото Ми не се определя от настоящия момент. Словото Ми е първо и последно, алфата и омегата, началото и краят.” С други думи: „Когато дойда при теб, искам да те изведа от настоящето. Ще ти покажа малко от бъдещето, за да излезеш от бъркотията и да влезеш в бъдеще, изпълнено с надежда.” Имаш ли надежда? Вярата ни не се основава на настоящето. „Метаморфоси” означава „това, което не си и в което ще се промениш сега”. Затова Бог взима малко от бъдещето и ти дава да опиташ от него сега.    И така, Саул отива при Самуил и му казва: „Искам само да знам къде са магаретата на баща ми.” И Самуил му отговаря: „Няма да говоря за бащините ти магарета. Ще говоря за царя, за президента, който стои пред мен сега.” А Саул му казва: „Не ми харесва това. Думите, които казваш, не докосват сърцето ми. Аз не съм цар, не съм водач. Думите ти не са верни.” Но Самуил му казва: „Искам да дойдеш нависоко с мен, да ядеш с мен, защото ядеш с грешните хора и имаш погрешна представа за това, какво е бъдещето ти всъщност.” Те се качиха на планината и Самуил му каза: „Ти си царят на Израел.” А Саул отговаря: „Не, не съм. Аз съм просто вениаминец.” „О, значи си заключен в племето си?” Това означава, че си вързан в цвета си, в нацията си, в миналото си. Самуил му казва: „Ти си водача на Израел. Но не го вярваш. Затова ще ти кажа какво да направиш. Искам да отидеш на малко пътуване. И ще те заведа точно в града на твоето царуване.” Забравете за Битие 29 гл. Бог е тук и се чувствам много добре, като говоря за това. Ако си съгласен, кажи: „Аз съм този, за който говорят.”    Самуил каза: „Искам да отидеш на едно място в твоето царство. Това е в Йерусалим. И ще ти кажа какво ще намериш. В святия град, на Господния хълм, са филистимците. Филистимците контролират святия хълм на Бога.” Така че, преди да станеш водач, трябва да приемеш кой си в Божиите очи. С други думи, ти няма да станеш това, което си, докато не го приемеш по начина, по който Бог ти го дава. И така, Саул отиде в града, на святия хълм Господен, завладян от филистимците и започна да се ядосва, защото това, което му беше казано, изведнъж стана новоназначеното му царство.    Не се ли чудите, защо Бог ви казва, какво ще имате и ще владеете един ден, и над какво ще царувате, а след това разбирате, че някой друг живее на вашата територия? „Оооо, не знаех, че в пророческото Божие обещание е замесена и война. Мислех си, че просто ще ни бъде дадено. Реших, че то само ще ни бъде предадено, защото Ти го каза.” Не! Когато Бог ти говори, това е последният ти удобен ден на земята. Той е провокатор. Не Му харесва факта, че билиони долари отиват в ръцете на нечестивите. Затова подготвя много хора, които мислят по-далеч от грабването. „Искам да отида у дома с Исус, за да ходя по златни улици.” Не! Господ подготвя доста хора, които казват: „Ей, искам територията, която сега е контролирана от духовните сили на тъмнината, защото земята е на Господа и всичко, което е в нея, е Негово.” Повечето от нас не разбират това.    Среброто и златото са на Господа. Земята е на Господа и всичко, което е в нея, е Негово. Така казва Библията. Ако ти вярваш в това, приятелю, значи си на правилното място, с правилния мотив и на правилното време. Това означава, че си подготвен за преуспяване, да отидеш в местата, които са контролирани от демонични сили. Аз съм готов да отида там. Няма значение къде е. Не ме е грижа дали смърдят, дали проклинат. Това не е важно за мен. Ако Бог иска да отида там, ще ги прогоня от святия хълм на Бога. Ще превзема територията и ще заема позицията си.    Териториите, които Бог ни е обещал, са обитавани от врагове, които са построили крепости. И това са неща, които са в ума ви. Когато Бог проговори чрез ангела на Гедеон, той чукаше жито в лина за вино. Правеше правилното нещо на неправилното място. Да печелиш души в църквата е правене на правилното нещо на неправилното място. Ще кажеш: „Какво му е грешното?” Повечето хора не ходят на църква. Църквата е там, отвън – точно сега. Точно, както Исус правеше, ако имаше някой не спасен или не събуден за истината.    Аз ще отправя призив и ти ще можеш да дойдеш и да се спасиш. Всички ще са благодарни на Бога за това. Но всъщност, приятелю, ако чакаш хората сами да дойдат, ти си на грешното място. Чукаш жито в лина за вино. Така не се печелят изгубените. Те са отвън, по магистралите, пътищата, задните улички. Хайде, хора, те са там. Те са на места, на които не сме си представяли, че Бог би отишъл. Но Той е там точно сега и се опитва да издигне някой – може би гангстер, който ще стане следващия Били Греам, велик слуга на Господа. Може би младо момиче в клиника за аборти ще стане един от най-великите говорители. Ние дори не осъзнаваме. Разбирате ли, че те са там? И може би не живеят по начина, по който ние искаме, но те викат към Исус и те са толкова скъпоценни в Неговите очи.    Гедеон вършееше жито в лина за вино. Защо той правеше това? Защото всеки път, когато те сееха и идваше време за жътва, амаликчаните, хората от изток, крадяха това, за което се бяха трудили. Всеки път като имаме събрание, като проповядваме, като се събираме заедно, ние сеем, сеем, сеем, за да пожънем нещо невероятно. И всеки път, когато това се случи, идва врагът и ни го открадва. Така се ограничаваме в църквите си и си казваме: „Добре, ще си седим тук – точно, както дяволът иска.”    Обаче, някой иска да излезе от лодката и казва: „Знаеш ли, омръзна ми да седя в лодката и да гледам бурята. Видях Исус да ходи по водата. Искам и аз да ходя, стъпвайки върху вълните. Не искам да стоя в ограниченията на моята лодка, където да се опитвам да ловя риба. Искам да ходя върху бурята и върху моите обстоятелства.” И когато направиш това, ще станеш велика личност в Божиите очи, защото ще отидеш там, където е Той. Господ няма да дойде там, където си ти сега. Апостолите не Го видяха като Исус. Помислиха, че е дух и Той щеше да ги подмине. Аз не искам Исус да ме подмине, защото не съм Го приел, когато е дошъл при мен, понеже съм бил на грешното място. Очаквал съм Го в лодката, а Той е ходел по водата и моето възприемане е било, че това е дух. Библията казва, че Исус щеше да ги подмине. Но изведнъж Симон Петър каза: „Чух гласа Му. Господ е.”    Единственият начин да разпознаеш Бога, не е начинът, по който се облича, по цвета на косата или кожата. Това не е начинът да Го разпознаеш. Ще ти кажа кой е начинът – по гласа, защото гласът Му никога не се променя. Не можеш да Го разпознаеш по начина, по който се е държал преди години. Господ не работи вече толкова в палатки. Днес се движи в друга сфера. Някои казват: „Понеже не е в старите палатки на съживление, не можем да Го познаем. Затова ще Го отхвърлим.” Единственото нещо, което Исус ще направи, е да ви подмине... Наближаваше голямото възкресение. Мария отиде в градината, но понеже тя не очакваше Исус да бъде възкресен, Го помисли за градинаря.    Колко от вас са изпуснали Исус, понеже сте си помислили, че е градинарят? Или понеже не е бил облечен по начина, по който ви се иска или не е бил на правилното място? „Мислех, че е в гроба, вързан, добре стегнат, с доста дрехи.” Но Той вече не е в гроба, а е възкресен. Щом е възкресен, това означава, че всеки път, когато се появява, ще изглежда различно, ще се държи различно. Ходейки по пътя за Емаус, учениците не знаеха, че това е Исус, защото те не очакваха да им се яви. Той им се изяви, когато разчупи хляба. И те казаха: „Господ е!”     Искам да знаете, че ако Го приемете и Го последвате, ще направите велики неща в Божието царство. Ние сме развълнувани за това поколение. Развълнувани сме за децата ви. Вие може би очаквате това, което ви е дадено от духа на прогнозиране, което е противостоящата сила срещу пророческите думи, които идват от вашите пастори и учители. Духът на прогнозиране означава да правиш прогнози.   Знаете ли какво ме отвращава? Не мога да повярвам, че някои наши пророци го правят. „Боже мой, Антихриста! Какво ще правя?” Не се страхувам от трапа с лъвовете, не се страхувам от огъня, не се страхувам от 666 и не се страхувам от звяра. Това ме ядосва. Защо? Искаш ли да се страхуваш от тях? Излизат по националната телевизия и казват: „Ние казваме само това, което CNN казва. Казваме само това, което USA Today казва. Значи ние ви слушаме как ни прогнозирате въз основа на прогнози, представени от CNN и USA Today. Що за глупост е това?! И сега изведнъж ги обвиняваме.    Духът на прогнозиране означава, че сатанински сили представят нещо за вашите деца. Вероятността, че на 13 години дъщеря ти ще бъде бременна. Това е прогноза и то доста „добра”, основана на настоящите обстоятелства. Но тогава Бог изпраща Словото Си и казва: „Твоята 13-годишна дъщеря ще бъде изпълнена със Святия Дух на 13, ще говори небесни езици и ще се моли в дома ти. Тогава духът на прогнозиране казва: „Не може да бъде, защото ми дадоха прогноза. Има вероятност 15-годишният ми син да бъде зависим от крек на 15.” Аз чух Слово от Бога дълбоко в сърцето си: „Твоят 15-годишен син ще бъде изпълнен с Духа и ще пророкува!” Вярвам, че това ни говори Бог.    Духът на прогнозиране е вашият враг. Ние си мислим, че пророците трябва да разкрият греха ни. Не. Аз не върша работата на Святия Дух. Той ви обвинява за вашето нечестие. Това е Негова работа. Аз нямам време за това. Тук съм, за да ви представя съдбата, което истинският пророк трябва да прави, възможността, че ти няма да си в това положение следващата година. Елисей отиде в стана, когато те гладуваха. Ядяха две основни ястия ден след ден, ограничени от стените – магарешки глави и гълъбова тор. Извинете, че ви го казвам, но това е в Библията. Ядяха магарешки глави и птичи изпражнения, докато врагът ги заобикаляше и обсаждаше. Живяха така, докато царят не започна да се разхожда по стената на града, където не му беше мястото. Стражарят трябва да е на стената. Царят гледаше навътре вместо навън. И той попита: „Какъв е проблемът, жено?” Тя плачеше. Отвърна му: „Бяхме толкова гладни, че аз и моята приятелка решихме да сготвим синовете си и да ги изядем...”    Ако ти не отидеш в твоята сфера на духовно воюване и не се изправиш срещу силите, които се опитват да те ограничат в стените на твоето лишение, единственото нещо, което ще жертваш, са децата, синовете и дъщерите на това поколение. Царя гледаше надолу и каза: „Е, какво стана?” Тя отвърна: „Сготвихме моя син вчера и го изядохме. А сега, когато вместо да направи същото за мен, тя скри сина си.” Две неща се случват поради отказа на църквата да отиде в сфера на духовното воюване и изповед на това, кои всъщност са те – синовете биват взети и скрити. Говоря за проблема между бащи и синове. Пастори не искат да освободят синовете си, а ги „изяждат”. Лидери не желаят да освободят синове в дома, но се борят с тях и ги преследват, както Саул преследваше Давид.    Царят разкъса дрехите си и каза: „Ще убия пророците!” Нали знаете, че работата на пророците е да правят мир във време на война и война по време на мир? Ако сте пророчески призовани, ще правите това. За великия Уилстън Чърчил казват, че бил велик във война, но ужасен в мир. Конфронтацията го укрепвала. Когато бил в мир, той бил човек, който правел само малки войни. Пророческите хора са така. И всички вие сте пророчески, въпреки че ме гледате с тези мили очи. Дори и да не го искате, вие сте. Пророчески означава, да виждаш отвъд настоящето. Вие имате мечта за себе си.    Мартин Лутер Кинг беше пророк, защото видя народа си отвъд настоящата опресия. Имаме велики пророци там, отвън. Кога ще пораснем и ще кажем: „Няма да се ограничавам в това, което дяволът иска между тези четири стени на лишение. Аз ще отида отвъд това. И дори да ми се наложи да воювам, ще го направя!” И така, един цял град е обсаден зад стените. Врагът държи цялото брашно, жито и масло. И хората от църквата или хората на Бога седят и ядат магарешки глави и плащат осем шекела. Знаете ли колко пари са това? Можете ли да си представите какво меню можеш да си направиш от магарешка глава и птичи тор? Какво може да направи една жена? Днес имаме „магаре по царски”, „тор-петий”. Замислете се. Те наистина това са яли. И са давали толкова много пари за толкова много боклук. Така е било. Църквата днес е така – плаща толкова много пари за нищо...    Един ден пророкът казва: „Утре по това време няма да плащате нищо за брашно, жито и масло. Ще плащате няколко цента.” А те го гледат и казват: „Дори Бог да отвори небесата, това няма да стане.” Сатана ги беше ограничил в настоящето им място на лишение и те не можеха да видят отвъд стената. Царят не гледаше навън, а навътре от стената. Елисей си тръгна. Добре, щом не искате.    За съжаление, има един малък проблем. И завършвам с това. Когато Бог говори Слово, Той го изпраща в атмосферата и Словото Му никога не се връща празно. Не говоря за личност. Когато е направил декларация за едно поколение или декларация към хора, Той не оставя това Слово празно, а То винаги преуспява. И така, цялата църква или поне хората в града затварят вратата и казват на Елисей: „Изчезвай! Прогнозата ти е грешна.” Те не разбраха, че това не е прогноза. Той изчистваше умовете им, за да мислят по-далеч от днес. Елисей каза: „Утре по това време ще преуспявате, ще бъдете пълни с много храна.” Обаче, никой не направи нищо. Те казаха „не” и затвориха вратите.    Извън портите имаше четирима прокажени, отхвърлени от църквата, бунтовници. Моля, не говоря за тази църква. Говоря за установените. Говоря за тази религиозна система, която казва, че ти имаш малко петънце на кожата, проказа, така че марш навън. И така, Словото на Бога излезе напред. Елисей каза „утре по това време” и целият град затвори портите. Четиримата прокажени отвън казват: „Знаеш ли какво? Ще умрем, ако останем тук. Защо да седим тук и да умрем?” Четирима прокажени, смачкани пред вратите като мухи. „Ако останем, умираме. Ако отидем, умираме. Защо да седим тук и да умрем?” Опитвам се да ви кажа, че някой наистина не е щастлив. И Гедеон беше един от тях. Той не беше щастлив. И те казаха: „Добре, нека се разходим до вражеския лагер.”    Четиримата тръгнаха във връзка с изговореното Божие Слово. Те бяха прокажени, а там имаше цяла армия хора, които ядяха брашното, житото и си правеха кексове. Наслаждаваха се на всичко. Те имаха това, понеже църквата не се биеше с тях. Затова те ще си правят билионите и ще ги дават за войни и такива неща. Обединените нации. Аборти. А църквата седи отзад: „Аз искам повече от магарето. Може ли окото? Мисля да се насладя на това днес.” Съжалявам, ако съм малко груб, но се опитвам да кажа, че ние седим във време, в което има толкова много преуспяване. Просто седим и ядем магарешки глави и птичи изпражнения, а Бог казва: „Там, отвън е Утре по това време.” Някой казва: „Защо да вярвам? Стоял съм така толкова дълго. Защо да вярвам на пророка и на Словото?”    И така, прокажените отиват към вражеския лагер. И като отиват, те са тези, които се свързват с Божието Слово. Дори и да не осъзнаваха какво правят, те си спомняха думите на Елисей. Елисей каза: „Утре по това време нещата ще се променят.” Колко от вас знаят, че утре по това време нещата ще се променят? Чувствам, че има доста хора, които казват: „Аз не мисля, че това ще стане.” Искам да знаеш: „Утре по това време нещата ще се променят.” Нека всички кажат: „Утре по това време нещата ще се променят.” Моля те кажи това с мен, защото утре нещата наистина ще се променят!    Докато прокажените вървяха, врагът каза: „Чуваш ли шума от колесници? Чуваш ли звука от коне? Чуваш ли звука от мощна армия? Нека да се махнем от това място.” Те не знаеха, че това е понеже прокажените са стъпили в бъдещето. Те са влезли в съдбата си. И вече не са прокажени, а воини от новото хилядолетие, воини от друго време, които звучаха като цяла армия. И врагът започна да бяга. Те бягаха за живота си. И когато прокажените отидоха там, храната беше приготвена за тях, да ядат. Те гледаха и чакаха за война, но войната беше свършила, понеже врагът беше побягнал за живота си.  Защото някой повярва в Словото на Бога. Колко от вас знаят, че ако повярват, какво казва Бог днес, утре по това време нещата ще се променят? Утре по това време нещата наистина ще се променят!    Говориш за 24 часа ли? Не, говоря за бъдещето. Слушате ли ме? Говоря за бъдещето ти, приятелю. Какво преживяваш сега, не ме е грижа – болест или каквото и да е... Бог казва: „Ще се промени.” Утре по това време нещата ще се променят. Трябва да имаш вяра. Необходимо е да вярваш в това.    Колко от вас виждат, че благословенията на Бога ще дойдат върху дома ви? Колко от вас виждат, че благословенията на Бога ще дойдат върху децата ви? Нека ви кажа какво е Словото на Бога: „Каквото и да преживявате в момента, има дух на възстановяване в тоя дом. Утре по това време нещата ще се променят. Дайте на Бога силен вик на хваление, защото имате това благословение.    Превод от английски: Венцислав КараджовГласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rozasaronova888
Категория: Други
Прочетен: 1103965
Постинги: 3101
Коментари: 97
Гласове: 762
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930